• Recent News

  • Maitri Vidya Niketan

  • Download

  • Quick Links

Menu
Welcome to Maitri Vidya Niketan. English Medium Senior Secondary School Risali Sector, Bhilai.
Academics» Result Analysis List

Result Analysis List

Session:2018-19

Toppers Of Class X


Photos Name Percentage(CGPA)
Jhanki Sahu 95%
Mansi Sahu 94.3%
Sunit Tirpude 93.8%
Harshita Chandrakar 91.8%
Om Prakash Sonteke 91.3%%
Tisha Chakradhari 91.3%
Hemlata Dhruw 90.1%
Anjali Yadav 90.0%
Aayush Kumar Soni 88.8%
Anjali Chandel 88.3%
Shruti Jain 87.8%

Session:2018-19

Toppers Of Class XII


Photos Name Percentage
Ajay Kumar Bariha 80%
Prakarsh Shrivastava 80.2%
Jatin Salgotra 80.3%
Jyoti Sahu 80.4%
Vivek Thakur 81.2%
Shreya Agrawal 82%
Abhishek Roy 83.4%
Fiza Bangare 84%
Shubham Dubey 85.2%
Khushubu Shukla 90%
Om Prakash Panda 90.2%
Shikhar Agrawal 95%

Session:2018-19

JEE mains Qualifier


Photos Name
Shikhar Agrawal
B Jateen
Aades Nag
Pushpam Shrivas
Jaisurya Ray
Meesha Verma
Harsh Kumar kandra
Hitesh Kumar
Amit Kumar Behara
Aditya Verma
Aryan Chandrakar

Session:2018-19

NEET Qualifier


Photos Name
Omprakash Panda
Aditi Dhruw
Khushbu Shukla
Kaushiki Khakhariya
Fiza Banjare
Shreya Agrawal
Prakash Shrivastava
Tanu Manikpuri
Rupam Yadav
Ashish Kumar Sahu
N Lavanya
Kunika Thakur
Pankaj Kumar Tandan
Vibhaw Kumar
Shahnaz Ansari
Vibha Yadav

Session:2017-18

Toppers Of Class X


Photos Name Percentage(CGPA)
Harsh Kumar Meshram 94.8%
Arpita Singh 94.6%
Tanmay Patil 92.1%
Earth Chandrakar 91.3%
Ritik Ratre 90.8 %
Pragya Sahu 87.6%
Anjali 87 %
Saurav Dutta 86.1%
Harshika Gandharv 85.8%
Ekansh Verma 85.8 %
Manik Lal Sahu 85.5 %

Session:2017-18

Toppers Of Class XII


Photos Name Subject Percentage(CGPA)
Harsh Agrawal Commerce 93.6%
Harsh Sinha Science 91.6%
David Tuddu Commerce 91%
K. Nishant Science 90.4%

Session:2017-18

JEE mains Qualifier


Photos Name
Abhishek Urwasha
K. Nishant
Kalash Agrawal
Priya Sai
Rahul Ajmeria
Siddhant Kapse
Sourabh Yadav
Tushar Sahu

Session:2017-18

NEET Qualifier


Photos Name
Shilpee Yadav
Pragati Sharma
Deepti Sahu
Harsh Sinha
Toshiba Banjare
Anjali Choudhary
Subhash Kumar Sahu
Aparna Saha
Dron Kumari
Alisha Banchhor
Dhaneshwari Mandavi
Khilesh Anju Chauhan
Menaka Banchhor
Nikita Verma
Nupur Pagare
Rashi Banchhor
Roma Sahu
Shruti Suri
Sonam Gaikwad
Tushant Barle
Vivek Kumar Sahu